Loading...
Úvod 2021-02-04T08:51:29+00:00

Pozývame vás prežiť tohtoročný Týždeň manželstva
u vás DOMA!

Tento rok prinášame aktivity NTM priamo do vašich obývačiek.
Počas 8-mich dní – od nedele 7-meho do nedele 14-teho februára – tu každý deň nájdete nové podnetyako vytvoriť či nestratiť vo vašom vzťahu atmosféru bezpečia a tiež budete mať príležitosť prežiť špeciálny čas so svojím manželským partnerom.

Viac o programe na jednotlivé dni sa dozviete na stránke https://www.ntm.sk/ntm-doma/ .

Milí bratia a sestry,

v týchto ťažkých časoch chceme byť ako spoločenstvo svetlom a požehnaním.

Preto pozývame všetkých veriacich, aby sme  sa denne modlili : 

 • vyvyšovali moc Božieho uzdravenia, jeho život a vôľu, vládu nad našou krajinou
 • ďakovali Bohu za ochranu, lásku a požehnanie v našej krajine
 • prosili o odpustenie /za nezodpovedné správanie ľudí, ktorí ohrozujú ostatných, . ../
 • prosili o múdrosť pre vodcov pre riešenie všetkých situácií a problémov
 • za dobrú koordináciu a spoluprácu pri všetkých opatreniach
 • za uzdravenie nakazených, za mierny priebeh choroby, aby neboli straty  na životoch pre vírus
 • za ochranu a  sily zdravotníckeho personálu
 • za ochranu hraníc, aby na naše územie neprišiel nik ďalší s vírusom
 • za pokoj a nádej pre všetkých nakazených
 • 10,. aby sa ľudia v čase krízy obracali k Bohu o pomoc, aby Ho našli , ako pomoc mnohokrát dokázanú a nájdenú
 • aby Boh mobilizoval modlitebníkov po celom Slovensku, ktorí sa budú prihovárať za situáciu, aby bola zvrátená a zastavená.
 • 12, modliť sa to isté za celú Európu, lebo sme obklopení krajinami, kde je viac zasiahnutých
 • 13, aby si nás Boh ako národ cez tieto ťažkosti prečistil, pritiahol k sebe a spojil

/ podobne ako pri požiari bytovky v Prešove sa zobudila veľká vlna solidarity a lásky /

Žehnajme  našu krajinu a svojich blízkych
Žalmom  91,
Žalmom 103

 Nech nás povzbudzuje viera tých, čo nás predišli – list Židom kapitoly 11, 12
 Stojme pevne na miestach, kam nás Pán postavil s vierou, láskou a vytrvalosťou.

Povzbudivé slovo a chvály  nájdeme  aj na lifetv.sk

Žalm 91 – Kto býva v úkryte Najvyššieho

 1. Kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tôni Všemohúceho,
 2.  nech povie Hospodinovi: Moje útočisko a pevnosť moja je môj Boh, v ktorého dúfam.
 3. On ťa vyslobodí z osídla lovca a zo zhubného moru.
 4. Peruťou svojou ťa prikryje, útočisko nájdeš pod jeho krídlami, štítom a úkrytom je jeho vernosť.
 5. Príšery nočnej nemusíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,
 6. ani moru, čo sa prikráda v tmách, ani nákazy, čo pustoší napoludnie.
 7. Keby ti po boku padli tisíce a desaťtisíce po pravici, teba nezasiahne.
 8. Len čo otvoríš oči, uzrieš odplatu bezbožných.
 9. Ak máš útočisko v Hospodinovi, u Najvyššieho svoj príbytok,
 10. nič zlé sa ti nestane, nijaká pohroma sa k tvojmu stanu nepriblíži.
 11. Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.
 12. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neudrel nohu o kameň.
 13. Po levovi a zmiji budeš kráčať, pošliapeš levíča i draka.
 14. Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža, ochránim ho, lebo pozná moje meno.
 15. Keď ma bude vzývať, odpoviem mu, v súžení budem s ním, vytrhnem ho a oslávim.
 16. Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

Žalm 103

 1 Od Dávida. Dobroreč, duša moja, Pánovi a celé moje vnútro jeho menu svätému.

 2 Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia. 

3 Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti, on lieči všetky tvoje neduhy;

 4 on vykupuje tvoj život zo záhuby, on ťa korunuje  milosrdenstvom a milosťou; 

5 on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti mladosť obnovuje ako orlovi.

Pozývame vás zapojiť sa do nepretržitých modlitieb 24/7 – prihovárať sa a bojovať na modlitbách za našu krajinu, za novú vládu, za zastavenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie nakazených ľudí, za to, aby ľudia hľadali a nachádzali Boha a odovzdávali Mu svoje životy.

Túžime oslavovať Boha našimi životmi

Vo Vinici je naším zámerom a našou túžbou milovať Boha a svojich blížnych. Pre Ježiša to bolo najväčšie z prikázaní, ktoré učil svojich učeníkov (Evanjelium podľa Marka 12: 30-31).

Hoci vieme, že máme  ďaleko od dokonalosti a častokrát máme viac otázok ako odpovedí, naša túžba zostáva rovnaká – viesť životy, ktoré sú premieňané Bohom na Jeho slávu.

Čítaj Bibliu online