Loading...
Úvod 2019-01-07T10:01:02+00:00

Pozývame Vás na

Aliančný modlitebný týždeň

Spoločné modlitbyby počas Aliančného modlitebného týždňa s bratmi a sestrami z cirkevných zborov v Banskej Bystrici.

Téma tohtoročného modlitebného týždňa: Jednota v Rozmanitosti

Pondelok 7.1. o 18:00  – Apoštolská cirkev ONN Sásová (Rudohorská 14)

Utorok 8.1. o 18:00* – Cirkev bratská (Hurbanova 2)

Streda 9.1. o 18:00 – Apoštolská cirkev (Československej armády 20)

Štvrtok 10.1. o 18:30  – BB Chvály (Evanjelický spolok, Horná 21)

Piatok 11.1.  o 18:00 – Evanjelická cirkev AV (Lazovná 44)

Sobota 12.1. o 18:00 – Slovo Života/Bratská jednota baptistov (Kukučínova 8 / Dom techniky)

Nedeľa 13.1. o 18:00 – Vinica (Spojová 19, „Šalgotarján “ / „Papuča“)

Túžime oslavovať Boha našimi životmi

Vo Vinici je naším zámerom a našou túžbou milovať Boha a svojich blížnych. Pre Ježiša to bolo najväčšie z prikázaní, ktoré učil svojich učeníkov (Evanjelium podľa Marka 12: 30-31).

Hoci vieme, že máme  ďaleko od dokonalosti a častokrát máme viac otázok ako odpovedí, naša túžba zostáva rovnaká – viesť životy, ktoré sú premieňané Bohom na Jeho slávu.

PODUJATIA

No event found!
Čítaj Bibliu online