Loading...
Naše priority 2018-11-14T16:06:32+00:00

UCTIEVANIE

Bohu patrí úcta a vďaka za to, kým je a za to, čo pre nás robí.
Chceme Ho preto uctievať nielen hudbou a piesňami, ale celými našimi životmi – tým, ako sa správame, ako rozmýšľame a ako sa rozhodujeme v našom každodennom živote. Chápeme to ako prejav našej lásky, vďaky a úcty voči Nemu.

BOŽIE SLOVO

Biblia
Sme presvedčení o aktuálnosti a relevantnosti Biblie aj pre dnešných ľudí. Božie slovo však chceme nielen čítať a počúvať, ale jeho princípy sa snažíme aplikovať aj do našich každodenných životov. Je pre nás zdrojom pravdy a praktických princípov a štandardom pre naše životy.

MODLITBA

Veríme, že modlitba ako rozhovor s Bohom je veľmi dôležitá v našom osobnom živote, v službe, v zbore, pretože prostredníctvom nej máme spoločenstvo s Bohom.

SPOLOČENSTVO

Chceme, aby naše vzájomné vzťahy ako aj vzťahy ku všetkým ľuďom boli postavené na láske, prijatí a odpustení.

Ľudí sa snažíme prijímať takých, akí sú. Vážime si každého jednotlivca bez ohľadu na jeho životné okolnosti, pôvod, pohlavie, rasu, národnosť, či spoločenské postaven

SLUŽBA

Každý človek je jedinečný a má špecifická obdarovanie, ktoré je prínosom pre Božie kráľovstvo.  Ako kresťania sme povolaní pracovať na rozširovaní Božieho kráľovstva vo svete okolo nás, napríklad:

– hovoriť o Ježišovi ako o ceste k Bohu a k plnohodnotnému životu,
– povzbudzovať ľudí na ich ceste k viere v Boha a odovzdaniu Mu svojich životov
– prinášať Božiu lásku, nádej, pomáhať ľuďom v núdzi.

UČENÍCTVO

Našim zámerom je povzbudzovať ľudí k tomu, aby verili Ježišovým slovám, poslúchali Jeho príkazy a konali Jeho skutky. Chceme sami rásť ako Kristovi učeníci a viesť k učeníctvu iných.