Kontakt 2018-11-21T16:54:48+00:00

ADRESA:
Spojová 19
974 04 Banská Bystrica

Kultúrne stredisko „Šalgotarján “ na Fončorde, známe aj ako  „Papuča“ na Spojovej ul. 19 – najvyššie poschodie, nad potravinami COOP Jednota (vpravo pri pohľade na budovu spred nej)

Navštíviť nás môžete v týchto časoch:

STREDA o 18:00 – ZBOROVÉ MODLITBY
NEDEĽA o 10:00 – BOHOSLUŽBY

TELEFÓN: 0950 765 269

Vinica Banská Bystrica, právna forma: Občianske združenie, IČO: 42012732
Číslo účtu: SK91 8330 0000 0021 0066 4890 (Fio banka, a.s.)