Loading...
Bohoslužby 2018-11-15T23:29:38+00:00

 Pravidelné bohoslužby, na ktorých sa stretávame všetci spolu,

máme každú nedeľu o 10:00 hod.

 ČO JE SÚČASŤOU BOHOSLUŽIEB?

CHVÁLY A UCTIEVANIE

Bohu patrí úcta a vďaka za to, kým je a za to, čo pre nás robí. Na bohoslužbách Ho chválime aj hudbou a piesňami, ktoré sú našim vyznaním lásky Jemu.

Chceme Ho uctievať nielen v nedeľu na bohoslužbách, ale celými našimi životmi – tým, ako sa správame, ako rozmýšľame a ako sa rozhodujeme v našom každodennom živote. Chápeme to ako prejav našej lásky, vďaky a úcty voči Nemu.

KÁZANIE BOŽIEHO SLOVA

Prostredníctvom kázania Božieho slova nám Boh zjavuje samého seba a svoju lásku k nám. Božie slovo nám nastavuje zrkadlo, v ktorom môžeme vidieť svoju hriešnosť a  a zároveň prijať nám ponúkanú možnosť riešenia – prijať spasenie skrze vieru v Ježiša Krista. Božie Slovo má moc premieňať nás samých, naše životy.  Počúvaním Božieho slva slova rastie naša viera.

VEČERA PÁNOVA

Súčasťou našich Bohoslužieb je reagovanie na prácu Ducha Svätého na nás, oľutovaním našich hriechov a prijímanie Večere Pánovej v podobe chceba vína. Týmto zároveň zvestujeme Pánovu smrť kým znova nepríde.

SVEDECTVÁ

Vzájomne sa zdieľame o tom ako sa Boh dotýka našich životov, vedie nás, vstupuje do našich životných situácií.

MODLITBY

Spoločne sa modlíme za aktuále dianie na Slovensku ale aj v iných krajinách, za cirkev.  Žehnáme si navzájom a prihovárame sa za svoje životné situácie.

Príďte a oslavujte Boha spolu s nami

Radi medzi sebou uvítame každého – aj ľudí, s ktorými sa zatiaľ nepoznáme.