Loading...
Zborové modlitby 2018-11-14T16:47:25+00:00
  • čas stretávania: každú stredu  od 18:00 do 19:30
  • miesto stretávania: zbor
  • obsah: chvály, počúvanie Božieho hlasu, modlitby, prehlasovanie Božieho Slova.
  • Slovo  na modlitby a  deklarácie  pre  tento čas:

 

Pozývame všetkých, ktorí radi trávia čas v Pánovej blízkosti, túžia poznať, čo je v Jeho srdci
a modliť sa pod vedením Ducha Svätého za veci, na ktorých Pánovi záleží.

Je to priestor aj pre modlitby za naše potreby, za službu.

Pán jedná na každom stretnutí inak, priprav sa na Jeho blízkosť a vnorenie sa do Jeho prúdov.