História Vinice 2018-10-19T19:21:48+00:00

HISTÓRIA VINICE

 

Vinica je kresťanské hnutie, ktoré je dnes rozšírené vo viac než 60 krajinách sveta. Tie sú združené v siedmych samostatných centrách Vinice – v USA,  Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, Južnej Afrike, v Škandinávii, Beneluxe a v máji roku 1999 bolo osamostatnené aj v nemecky hovoriacich krajinách – D.A.CH. (označenie pre nemecky hovoriace krajiny: D – Nemecko, A – Rakúsko, CH – Švajčiarsko).

Zakladateľom Vinice bol John Wimber

John Wimber sa narodil 25.2.1934 v Peorii, Illinois. V roku 1946 sa presťahoval do Anaheimu, kde prežil väčšiu časť svojho života. Ako 21-ročný sa oženil s Carol (1955). Potom pôsobil v Las Vegas ako hudobník, kde založil skupinu Righteous Brothers (1962). V tom roku Dick Heying (bubeník v Johnovej skupine) a jeho manželka Lynn uverili v Krista. Dick sa často rozprával s Johnom. V živote Johna Wimbera a jeho manželky vtedy začínal rásť hlad po Bohu. Často sa rozpráva po baroch s inými ľuďmi o duchovných veciach.

V tom čase má za sebou ťažký rok práce plný alkoholu, drog, cigariet, a hudby len pri veľmi málo spánku. Vo svojom hľadaní povedal Bohu „Bože ak si, tak mi pomôž!“ V ten večer dostal odkaz od manželky, že to chce s ním ešte skúsiť, čo ho zaujalo. S manželkou sa rozprával o Bohu, načo začal čítať Božiu knihu – Bibliu.

V apríli 1963 začal John s Carol chodiť na skupinky štúdia Biblie v dome Dicka Heyinga.  O mesiac nato obaja prijali Krista a začali chodiť do quakerského zboru – Yorba Linda Friends Church. O rok nato John prežil krst Duchom Svätým. Až do roku 1974 nastalo pre nich obdobie intenzívnej evanjelizácie, kedy John priviedol stovky ľudí ku Kristu. V roku 1970 viedol 11 biblických skupiniek s návštevnosťou vyše 500 ľudí v tom istom zbore. Zbor sa počas tohto obdobia rozrástol z 200 na 800 ľudí.

V roku 1974 odchádza viesť a vyučovať novo založenú katedru zborového rastu na Fullerovom inštitúte evanjelizácie a zborového rastu, ktorú viedol až do roku 1978.

V októbri 1976 začala Carol aj s niekoľkými vedúcimi zboru skupinku. Behom niekoľkých týždňov sa rozrástla z 12 na 50 ľudí. Do apríla sa rozrástla na 100 ľudí, ktorých začal viesť John Wimber.

V máji sa včlenili do Calvary Chapel ako Calvary Chapel of Yorba Linda. Asi 150-tim návštevníkom začína Wimber kázať o Božom uzdravovaní. Toto je ťažké obdobie, počas ktorého veľa ľudí odišlo zo zboru, keďže opakovane nebol nik uzdravený. John aj napriek tomu vníma, že má pokračovať v kázaní slova a nie svojej skúsenosti. Po deviatich mesiacoch zažil prvé uzdravenie, ktoré bolo začiatkom služby uzdravovania.

Na jeseň v roku 1979 vyslali Todda a Debbie Hunterových založiť zbor do Wheelingu v Západnej Virginii. Na deň matiek – 8.mája 1980 Lonnie Frisbee pozval Ducha Svätého aby prišiel, čím sa začalo obdobie evanjelizácie Božou mocou. V tomto období mal zbor okolo 1000 ľudí (dnes okolo 5000).

O dva roky nato v apríli 1982 sa stávajú súčasťou Vinice. (Vinica v tom čase už existovala. Kenn a Joanie Gulliksen v roku 1974 založili zbor v Los Angeles, ktorý neskôr nazvali Vinica.)

V máji John Wimber začína viesť hnutie Vinice.

Ďalšie dôležité udalosti:

 1983 – založené Vineyard Ministries International

1984 – začína byť publikovaný prvý časopis Vinice (First Fruits od roku 1987 pokračuje ako Equipping the Saints a v roku 1997 sa premenoval na súčasný názov VOV – Voice of the Vineyard)

1984 – vyučovanie o nadprirodzených veciach, ktoré začal Wimber učiť v 1982 roku začalo byť verejným. Čoskoro nato sa dostáva do celého sveta. V októbri John aj s tímom idú do Anglicka, kde oslovia stovky zborov.

1985 – založené Association of Vineyard churches a Mercy Records spolu s Mercy Media

1986 – Vinica v Anaheime prechádza cez obdobie dôrazu na vnútorné uzdravenie, Vinica ako hnutie sa rozrástla na 200 zborov.

1988 – 1992 –  obdobie rastu v prorockom obdarovaní

1994 – začína obdobie „Torontského požehnania“ vo Vinici

1995 – Carl Tuttle sa stáva pastorom Vinice Anaheim

1997 – Todd Hunter sa stáva národným koordinátorom Asociácie zborov Vinice v USA

17. novembra 1997 John Wimber zomiera na ťažkú mozgovú príhodu

2000 – Todd Hunter prestáva byť v máji národným koordinátorom, pretože odchádza zakladať nový zbor a na jeho miesto je v septembri ustanovený Bert Waggoner

John Wimber prišiel prvýkrát do Európy (do anglického Yorku) spolu s tímom 29 ľudí v roku 1981 na pozvanie vodcu hnutia za obnovu zborov Davida Watsona. Od toho roku sa každoročne konali vo Veľkej Británii konferencie obnovy, znamení a zázrakov a tiež konferencie pre pastorov. Na týchto konferenciách sa zúčastňovalo pravidelne niekoľko tisíc ľudí. Konferencie prebiehali po celom Anglicku –  (1981 – York, 1982 – Chorleywood, 1984 – Londýn, 1985 – Sheffield, 1986 – Harrogate, 1987 – Birmingham…) a pokračujú ďalej aj teraz.

V Európe začali vznikať zbory Vinice až na prelome 80-tych a 90-tych rokov, keď John Wimber verejne zrušil svoje rozhodnutie spred niekoľkých rokov, že v Európe sa nebudú zakladať žiadne zbory Vinice, za čo sa aj verejne ospravedlnil. Prvý zbor Vinice v Anglicku bol založený v roku 1987.  V priebehu niekoľkých rokov vzniklo vo Veľkej Británii 60 zborov Vinice. V marci 1996 bola Vinica Anglicko osamostatnená a za koordinátorov boli ustanovení John a Eleinor Mumford.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame knihu „The Quest fo the Radical Middle“ od Billa Jacksona (dá sa zohnať cez internet).

Geografický región, najbližší ku Slovensku sú nemecky hovoriace krajiny: Vinica „DACH“ (D – Nemecko, A – Rakúsko, CH – Švajčiarsko) – viď vineyard-dach.net

Na čele D. A. CH. stoja Martin a Georgia Bühlmann z Bernu. Súčasťou ich vízie je aj rozširovanie Vinice v krajinách východnej Európy (a teda aj na Slovensku :), vo Francúzsku, Španielsku a iných krajinách

Martin Bühlmann sa s Johnom Wimberom prvýkrát stretol v roku 1986 na konferencii v Birminghame (Anglicko), kde bol jeho tlmočníkom. Vinica ho zaujala ešte dávno predtým, keď počúval rôzne kazety z predchádzajúcich konferencií. Na pozvanie Johna bol Martin a Georgia niekoľkokrát v Kalifornii, kde sa vzájomne bližšie spoznali. Jedna z návštev sa uskutočnila po konferencii s Johnom Wimberom v ich zbore v Berne (v roku 1988).

Martin a Georgia vtedy cestovali za Johnom, aby mu povedali, že sa im nepáčili niektoré veci na tom, ako viedol tú konferenciu. Počas tohto rozhovoru zažili silnú Božiu prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého, aké Martin a Georgia dovtedy nikdy nezažili. Počas spoločných modlitieb prijal John Martina za svojho adoptívneho syna a Martin prežil povolanie do ich spoločnej služby. V tej chvíli sa zbor, ktorý Martin viedol (Basilea Bern) neoficiálne stal prvou Vinicou v nemecky hovoriacich krajinách.