Loading...
O modlitbe 2018-11-15T23:54:16+00:00

Motívom toho, prečo sa modlíme za seba a iných ľudí je naše presvedčenie, že modlitba má moc.
Veríme, že Boh je milujúci Boh a chce prejaviť ľuďom svoju lásku, chce sa dotknúť našich životov, konkrétnych problémov, vstúpiť do situácií, do ktorých Ho pozveme.
Vždy keď sa modlíme, aktívne čakáme, že sa niečo bude diať.

Je to také jednoduché a vzrušujúce zároveň – my prosíme, Boh odpovedá.
Možno ste už aj vy zažili Božiu prítomnosť, Jeho blízkosť, pokoj“, úľavu, posilnenie, potešenie alebo uzdravenie.

Veríme, že Boh má veľkú radosť, keď k Nemu prichádzame, keď sa modlíme a pozývame Ho aby prišiel a dotkol sa nás. Robí to rád, lebo mu na nás veľmi záleží.

Chceme sa o toto podeliť, nenechávať si to pre seba, a preto ak by ste chceli, aby sa za Vás niekto modlil, môžete nás navštíviť, napísať nám mailom na vinicabb@vinicabb.sk, alebo alebo nám zatelefonujte a budeme sa radi za Vás alebo Vášich blízkych modliť.

Prajeme Vám plnosť všetkého dobrého, čo má Boh pre Vás pripravené.

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám.

Evnjelium podľa Matúša 7:7

Napíšte nám